Kontakt

Kontakt

Veleoprema d.o.o.
Šetalište A. K. Miošića 12, Rijeka 
Tel/fax: 051/371-009
Tel: 051/371-186
E-mail: info@veleoprema.hr

Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak: 8 - 16h